Göteborgsattraktioner – dag 10 – Drottning Hackas grav

Drottning Hackas grav utanför Säve i Göteborg. 

Vi hade passerat den flera gånger under fler år. Vi visste namnet men vi hade inte varit där. Platsen ligger ute på Hisingen och området är känt för sina fornminnen. Det är gamla havsvikar som givit efter för bördig jordbruksmark. Inför byggandet av Norrleden i början 1980-talet, som den sista delen av en ringled runt Göteborg, så grävdes en 5000 år gammal långdös från yngre stenåldern ut. Den flyttades så att den nya vägen skulle kunna få plats, inte långt, bara 10 meter. Det var drottning Hackas grav och är den äldsta kända graven i Göteborg.

Vi letade oss på små vägar ut från Säve tillbaka mot Kvillebäckens dalgång. Hittade en liten vägport och tog oss under Norrleden. Kanske var det en gammal väg/stig från en annan tid. Det skulle kunna stämma med placeringen vid den gamla vikens strandkant. Något som bekräftas av att graven legat vid just strandkanten. Det gick att parkera och vi tog oss in på det inhägnade området på lantbruket där de gamla stenarna stod. Det var inte så märkvärdigt egentligen och vi vet inte mycket om graven men den är intressant, det som den kan berätta. Det är en generationsgrav som använts av flera generationer och det är ca 1000 år emellan de första och sista begravningarna. Som vanligt så blir det fler frågor än svar.

Drottning Hacka ska enligt sägnen ha varit den som lärde människorna att bruka jorden och odla säd. Likheterna med drottning Disas grav utanför Alingsås är allt för slående. En drottning grav, en okänd drottning. Det enda vi vet om de båda drottningarna är att deras namn levt kvar, om det nu har varit drottningar från början. I brist på riktiga bevis så får vi kanske lov att tro på sägnen, men om den är sann, det är tveksamt. Det blev inte ett långt besök, det fanns inte så mycket att se på platsen men det var intressant att ha besökt den. När vi kom hem tittade vi på fornminneskartan och det bekräftar bara bilden av att det varit en gammal havsvik. Fullt av fornminnen på de lite höglänta delarna men nästan ingenting i dalen. Vi packade in oss i bilen igen. Det var ingen varm dag, detta år när vintern bestämde sig för att stanna kvar till maj.

Göteborgs sidan
Göteborgsattraktioner – Dag 1 – Aeroseum
Göteborgsattraktioner – Dag 2 – Göteborgs stadsmuseum
Göteborgsattraktioner – Dag 3 – Residenset
Göteborgsattraktioner – Dag 4 – Färjenäs och Karl IX:s Göteborg
Göteborgsattraktioner – Dag 5 – Ragnhildsholmen
Göteborgsattraktioner – Dag 6 – Volvomuseet
Göteborgsattraktioner – Dag 7 – Stora Katrinelund
Göteborgsattraktioner – Dag 8 – Hisingsbron
Göteborgsattraktioner – Dag 9 – Fredrikhamns skans
Göteborgsattraktioner – Dag 10 – Drottning Hackas grav
Göteborgsattraktioner – Dag 11 – Oscar II fort