Göteborgsattraktioner – Dag 7 – Stora Katrinelund

Landeriet Stora Katrinelund.

Göteborgs landerier hade vi kommit i närmare kontakt med under vår resa längs Säveån. Landerierna var gårdar som ställdes till staden försörjning. Dessa arrenderades ut och det odlades och såldes till staden invånare. När vi tänker på landerierna så gäller det att tänka bort hur staden ser ut idag. Vi behöver tänka lite annorlunda. Platsen där humanisten ligger idag bakom Göta platsen var utmarker, det var långt bort och det var där som galgbacken låg. Nedan för universitet ligger Liseberg som från början var ett landeri. Getbergsäng som nästa spårvagnshållplasts söder ut heter var en del av detta landeri. Går vi norrut så hittar vi Burgården. Även här var det åkrar och ängar, kanske lite som kolonilotter och väldigt lite bebyggelse. I vårt moderna samhället körde vi bil på stora gator förbi moderna tempel som svenska mässan och Scandinavium. Vi valde att parkera utanför Valhallabadet. Vi utnyttjade dagen, det regnade inte, till att promenera över kullen som kallas Burgårdsparken. Bergakungens sal låg där med sin baksida och bara det och turerna runt den är värd en egen historia. Skateparken var inte tom men inte överfull heller, det är trots allt höst. Så kom vi fram till den grå mangårdsbyggnaden. Stora Katrinelund. Som före detta elev på grannen Katrinelundsgymnasiet så var det med en viss spänning som besöket lockade fram.

Landeriet Katrinelund kom till redan från början av staden. Det var bryggaren Michel Gerritsson som arrenderade marken. Kanske vi ska gissa att han odlade för att ha till sitt bryggeri. Uppsvinget för landeriet kom när Volrath Tham tog över det 1700. Han har för övrigt fått en gata uppkallade efter sig i Johanneberg. Man tror att det var ungefär nu som bebyggelsen kom till och det blev mer på modet med att ha sommarviste. Katrinelund var perfekt, det låg, på den tiden nära staden, även om det idag räknas som en del av centrala Göteborg. Det verkar som om det var mycket mark som tillhörde landeriet. Ytan där Gamla Ullevi ligger, liksom Nya Ullevi och det som idag är Valhalla IP, vid Mölndalsån. 1897 köpte den växande staden in landeriet. Femtio år senare användes det som kallades Levgrens äng till att bygga Nya Ullevi inför fotbolls VM 1958. Namnet efter en tidigare ägare av landeriet som odlat tobak på marken.

 

Vi gick in på gårdsplan och kunde se mangårdsbyggnaden flankerad av två flyglar. Mellan flyglarna har det anlagts en lite trädgård och långs bort från stora huset sluttar marken uppåt. När vi kom upp gick det att få en bra överblick över hela landerigården och bakom oss fanns köksträdgården. Den ligger vackert lite nedanför. Bakom mangårdshuset är högra träd som bilade en allé upp från vägen och ovanför dessa skymtar Ullevis klassiska höga pyloner, vitt mot hösthimlen. I flyglarna har det tidigare varit spannmålsmagasin och kanske också vagnslider. Bristen på löv avslöjar vad som finns bortanför de i alla fall sommartid, lummiga träden. Mölndalsån ligger nedan för på andra sidan en uppställningsplats för Ullevi, men där finns även en löparbana. Dan anlades som uppvärmningsbana till Friidrotts VM 1995 och det syns på slitaget. Så var besöket över och vi vandrade allén ner mot vägen och Levgrens äng, tog höger ner mot ån och följde den tillbaka till bilen och reste vidare.

Göteborgs sidan

Göteborgsattraktioner – Dag 1 – Aeroseum

Göteborgsattraktioner – Dag 2 – Göteborgs stadsmuseum

Göteborgsattraktioner – Dag 3 – Residenset

Göteborgsattraktioner – Dag 4 – Färjenäs och Karl IX:s Göteborg

Göteborgsattraktioner – Dag 5 – Ragnhildsholmen

Göteborgsattraktioner – Dag 6 – Volvomuseet

Göteborgsattraktioner – Dag 7 – Stora Katrinelund

Göteborgsattraktioner – Dag 8 – Hisingsbron

Göteborgsattraktioner – Dag 9 – Fredrikhamns skans

Göteborgsattraktioner – Dag 10 – Drottning Hackas grav

Göteborgsattraktioner – Dag 11 – Oscar II fort