Göteborgsattraktioner – Dag 4 – Färjenäs och Karl IX:s Göteborg

Kyrkoruinen efter det som var Karl IX:s Göteborg. Det behövdes ett lås till porten i väster för att säkra handeln och tullinkomster. Det visste danskarna om och förstörde staden efter bara några år.

Färjenäs och Karl IX:s Göteborg

Sveriges koppling till Västerhavet gick vid Lödöse. Det var nära till en av de centrala delarna av det gamla Sverige, Västergötland. Kustlandskapen tillhörde det danska området. I samband med kristendomens intåg i norden gick det parallellt med en statsbyggnad. Den feodalism som funnit började ersättas med en penningekonomi. Det passade kungen som direkt kunde betala sina knektar. Inkomsterna kom från skatter från naturahushållningen. Dessa såldes och gav kontanter. Handel och skatt på handel blev viktigare. För svenskarnas del var det ett bekymmer att danskarna satt på Bohusfästning och kontrollerade handeln norrut i Götaälv. Lödöse fick ett sämre handelsläge.

 

Under 1200-talet hade svenskarna lyckats få en liten remsa vid västerhavet. Lödöse flyttades och blev Nya Lödöse i dagens Gamlestaden i Göteborg. Staden skyddas av Älvsborgs fästning men när danskarna på 1500-talet intar fästningen så går det illa för Nya Lödöse. I början på 1600-talet beslutar sig Karl IX att bygga en stad i väster. Platsen som valdes ut blev en strategisk höjd på Kvarnberget på Hisingen. Det blev en modern och aggressiv fästning med utskjutande bastioner. Stadsprivilegierna kom 1607 och fyra år senare intogs och förstördes staden helt av danskarna under Kalmarkriget 1611. Åtta år senare började det som idag är staden Göteborg att byggas. Mycket material togs från den gamla staden och platsen föll i glömska. Det var så sent som på 1970-talet som resterna av Karl IX:s Göteborg återupptäcktes. Då hade platsen förändrats. Kvarnberget hade bebyggts med villor och det lite mer exklusiva slaget. Eriksbergsvarvets hade utbyggnadsplaner och i dessa ingick att spränga bort Kvarnberget. Längre västerut lång Färjestaden.

 

Här byggdes det upp ett litet samhälle runt färjeförbindelsen mellan Lundby på Hisingen och Majorna på fastlandet. När industrialismen tar fart börjar också industrier att etableras här. Petroleumindustri, Kokstillverkning, tegelslageri och inte minst träindustri. Till detta behövs arbetskraft och Färjestaden växte. Färjeläget ändrades och fick namnet Färjenäs och det är det som levt kvar in i våra dagar. Färjestaden revs i mångt och mycket när den nya Älvsborgsbron byggdes och de moderna oljehamnsanläggningarna i Rya byggdes ut. Kvar finns de små resterna som ligger längs Karl IX:s väg. De fåtaliga husen är renoverade. Annat var det när er resenär började fara hit för trettio år sedan. Då var husen rivningsfärdiga, ett öde som drabbat de flesta av husen i den gamla Färjestaden. På väg ner mot älven så slingrar sig en blå linje ner mot vattnet. Det är Göteborgsvarvets sträckning som tar sig ner från Älvsborgsbron genom Färjenäs och ner till vattnet. De svänger vänster in igenom parken bort mot den nya stadsdelen Eriksberg. Annat var det förr, som nostalgikern alltid säger, då gick det att i detta skumma område ta sig med bil bort till varvet och igenom anläggningen och ut på vägarna igen. Det var en annan tid. Idag ligger ett minne från golfbommen på 1980/90-talen, resterna av en citygolfbana. Nya hus byggs längs vattnet. Kvarnberget är idag Färjenäsparken.

 

Det var dags att parkera bilen och promenera upp längs vägarna igenom parken. Första målet var utsiktsplatsen. Hur mycket utsikt det är kan vi diskutera för det hade kunnat var fantastiskt men alla nya höghus till en växande befolkning blockera det mesta av Göteborgs stad. Däremot om vi väljer att ta andra glasögon på och se på utsikten över ett modernt bostadsområde så är det just fantastiskt. Det är massor av människor som bor här och då är de mycket förståligt att det gamla Kvarnberget blivit Färjenäs park så att det finns ett grönt rekreationsområde. Från utsiktsplatsen är det inte långt till kyrkan i Karl IX:s Göteborg. Den ligger där i den lummiga grönskan med ett knappt lager grundstenar som röjts fram ur vegetationen. En minnes sten är rest på altarplatsen och som en gravsten förkunnar den att det var danskarna som skövlade gudshus för 400 års sedan. Det gäller att hålla oförätterna vid liv så att vi kan hämnas gamla krig med nya…

Börjar återtåget till bilen och passar på att titta på det terrassmurar som ligger lite här och var längs vägarna. Det är resterna av villaområdet. Vänder blicken tillbaka en sista gång och konstaterar att det var en väl vald plats för att förvara sig men det går ju inte alltid som man vill.

Göteborgs sidan

Göteborgsattraktioner – Dag 1 – Aeroseum

Göteborgsattraktioner – Dag 2 – Göteborgs stadsmuseum

Göteborgsattraktioner – Dag 3 – Residenset

Göteborgsattraktioner – Dag 4 – Färjenäs och Karl IX:s Göteborg

Göteborgsattraktioner – Dag 5 – Ragnhildsholmen

Göteborgsattraktioner – Dag 6 – Volvomuseet

Göteborgsattraktioner – Dag 7 – Stora Katrinelund

Göteborgsattraktioner – Dag 8 – Hisingsbron

Göteborgsattraktioner – Dag 9 – Fredrikhamns skans

Göteborgsattraktioner – Dag 10 – Drottning Hackas grav

Göteborgsattraktioner – Dag 11 – Oscar II fort