I skuggan av Turning Torso – dag 7

Hamnbassängen i Malmö hamn där Amalthea sprängdes 1908.

 

Ibland blir det bara så tokigt och man undrar vad man håller på med. Attan vad irriterande det var att upptäcka att Amaltha dådet skedde 50 meter från den plats om besöktes igår och den missades. Ännu mer irriterande var det att upptäcka att dådet skedde i hamnbassängen som var väl synlig från hotellfönstret, det var första parkett på det första politiska terrordådet i Sverige.

 

Amaltheadådet

Arbetarrörelsen växte fram under industrialismen under senare delen av 1800-talet. För Sveriges del var en central bit, Malmöagitatorn och skräddaren August Palm, som föreläste om vad arbetarrörelsens politiska gren ville. 1886 bildades den första svenska fackföreningen, Svenska Typografförbundet. 1898 bildades Landsorganisation som var en sammanslutning av olika fackföreningar. LO kom redan från början att ha mycket täta kontakter med det Socialdemokratiska partiet. Det var en turbulent tid på den svenska arbetsmarknaden. Facket fick en stor anslutning och krävde bättre lön och villkor för sina medlemmar. Arbetsgivarna började också organisera sina medlemsföretag. Arbetarna hade strejkvapnet i sin hand, de la ner arbetet och då kunde inte förtegen sälja sina produkter. De kunde också sätta företag i blockad, dvs, ingen arbetare fick tillverka något åt ett företag eller leverera varor till och från fabriken. Företagen hade som sitt vapen, lockouten, de skickade hem arbetare utan lön, även de som inte strejkade. Företagen kunde också, och gjorde det också, tog in strejkbrytare. Arbetare som jobbade trots att det inte var tillåtet. Det var en källa till konfrontation.

1906 kunde arbetsgivare och fackföreningarna sluta ett avtal, decemberkompromissen. Innebörden var att arbetarnas rätt att organisera sig respekterades och i motsatt riktning så var det arbetsgivarna som leder och fördelar arbetet har fri rätt att anställa och avskeda arbetare. En intressant fråga är hur kompromissen hade fungerat i praktiken om inte Sverige hade gått in i en lågkonjunktur. Den turbulenta tiden fortsatte. Uppsägningar, strejker, blockad och strejkbryteri. Företagen försökte sänka löner för att spara kostnader. Där någonstans är vi på våren och sommaren 1908 när den stora hamnarbetarstrejken bryter ut. Malmöhamn valde att ta in engelska strejkbrytare för att föra jobbat. Malmös arbetare började trakassera utbölingarna, lite handfast och för att skydda dessa så fick de inkvarteras på ett logementsfartyg i Malmö hamn, Amalthea. Hon förtöjdes lite på redden, i varvsbassängen, mitt utanför fönstret på hotellet, för att de skulle få vara i fred från de som hade andra åsikter.

Detta var provokativ för arbetarna och tre ungsocialister, där den mest kände var Anton Nilson. De byggde en bomb som Anton tog med sig i roddbåten och tog sig fram till fartyget. Bomben placerades på skrovet och luntan tändes på. Det var inte meningen att någon skulle dö, sa de efteråt men det gjorde det. Natten mellan den 11 och 12 juli var varm och för att få lite svalka hade britterna gått upp på däck för att sova. En man somnade in för gott och 23 andra blev skadade. De tre ungsocialisterna fångades in och två av dem dömdes till döden genom giljotinering. Dådet fördömdes från alla håll. Med tiden så svängde opinionen. Kanske var storstrejken 1909, som ledde fram till Saltsjöbadsavtalet och den ryska revolutionen som banade väg för agiteringen för att Nilson och hans kumpaner skulle friges. Så skedde och Anton Nilson liv kom att bli ett helt äventyr bara det.

Det är inte lite som man kan se från ett fönster på ett hotell i Malmö.

Dag 1 – Laxbutiken
Dag 2 – Falsterbokanalen – Falsterbo golfklubb – Falsterbo fyr – Kolarbacken – Falsterbo museum – Falsterbo kyrka – Falsterbo hus – Skånemarkanden – Skanör – Skanörs borg – Lilla Torg – Sankt Petri kyrka – Turning Torso – Zlatan Court
Dag 3 – Ventrafiken – M/S Uraniborg – Ven – Tycho Brahe – Tycho Brahe museet – Sankt Ibbs kyrka – Bäckviken – Karlslundsbadet – Landskrona IP
Dag 4 – Malmö live – Västra stationen – Malmö Saluhall – Malmö innerstad – World Maritime University
Dag 5 – Fiskhoddorna – Museispåvägen i Malmö – Teknikens och Sjöfartenshus – Kalas på + 55 boende -Pildammsparken – Malmö IP -Sankt Petri läroverk
Dag 6 – Kockums – Klaffbron – Torrdockan – Spetsbunkern – Gängtappen – Ubåtshallen – Bockkranen – Universitetsholmen
Dag 7 – Amathadådet
Dag 8 – Malmö centralstation