Strövtåg i historiska gränstrakter – Dag 3

Det var vid Dybböl skans som nordismen dog när Danmark lämnades ensam i kampen mot tyskarna. Det var här som Danmarks öde avgjordes och det var kvarnen i bakgrunden som blev symbolen för striderna vid Dybböl.

Dybböl ligger på i östersidan på Sundsvedshalvön på södra Jylland och är porten över till Als. Namnet betyder Dyttisgård, efter bonden Dytti som en gång flyttade hit, snarare, undantag för äldre, på svenska. Dybböl domineras av en höjd som är ett landmärke i det omgivande landskapet och på toppen stod en väderkvarn, mölla, som skulle komma att bli känd.

Under det Schleswig-holsteinska kriget 1848 retirerade danskarna till Dybböl och kunde där hålla stånd mot en betydligt större preussisk här. Danmarks regering inspirerades av försvaret och satsade resurser på att bygga ut skansar för att ha som ett försvar mot i första hand tyskarna. I det dansk-tyska kriget 1864 tvingades danskarna ge upp sin traditionella försvarslinje i söder, Danevikre under trycket från Bismarcks krigare, och retirerade till skansarna i Dybböl. Efter tio dagars bombardemang kom stormanfallet som var över på några timmar och väderkvarnen i försvarslinjens centrum intogs. Danskarna lyckades ta sig över till Als men kriget var förlorat. Området kom under tysk överhöghet och försvarsanläggningen byggdes ut, nu som försvar mot danskarna. Efter folkomröstningen som följde på Versaillesfreden tillföll området åter Danmark och Dybböls skansar och väderkvarn blev ett danskt nationalmonument.

Dybböl

Det dags att besöka slagfältet i Dybböl. Återigen hade PersSkriveriers utsände misslyckats med att beräkna tiden. Det var ännu en gång ett stort område och i mitten fanns det knappt 20 år gamla museet. De tog ett inträde som var överkomligt, cirka 60 danska kronor, och sedan var det dags för en inledande filmförevisning, på danska och det gick att hänga med hyfsat. Att ha läst på om händelserna, till exempel PersSkriveriers artikel, innan man kommer till Dybböl hjälper till att förstå berättelserna på filmen. Sedan var det en utställningsmonter innan det var dags att besöka den nyuppförda skansen. Precis som i Hedeby hade danskarna satsat på att bygga upp en kopia av gårdagen för att visa dagens människor hur det såg ut och hur det var. Det var verkligen en utställning som levandegjorde tidsperioden. Där fanns vallgraven bakom de spetsade pålarna, där fanns palissaden som skulle hundra preussarna från att anfalla, där fanns de lodräta gräsbevuxna slänterna, där fanns kanonställningarna och där fanns försvararnas skyddade positioner bakom jordvallar, likt tidiga skyttegravar. Det var lätt se vilka fördelar försvararna har i skans av den här typen och vilka förluster som en anfallande fiende måste få om de försökte, och de gjorde de!

Där fanns kanoner, gamla vagnar, krutmagasin, manskapslogement och stabskvarter. Vi kunde titta in i marketenteriet och i matsalen. Museet koncentrerade sig på människorna och deras förhållande vilket är mycket modernt. Det var en påtaglig skillnad gentemot Haitabu som vi besökte dagen innan. Vallarna kände vi igen och samma med palissaden, även om den inte var återupprest i den gamla vikingastaden. Skillnaderna var också påtagliga. 1800-tals skansen skulle stå emot det moderna eldartilleriet medan Haithabus invånare mest hade att frukta pilbågar men i övrigt var det en kamp med svärd man mot man. Det skedde även i Dybböl men då främst runt den legendariska möllan som nu är återuppbyggd och ligger knappt tvåhundra meter från museet vid Dybböl banke. Skillnaderna visar tydligt hur striden har utvecklats under 1000 år från att ha varit man mot man med handvapen till att kompletteras med pilbåge där avståndet mellan de stridande ökade. Vid Dybböl stod tyska kanoner nästan en mil bort och sände sina dödsbringande granater över de öppna skansarna som blev illa åtgångna av beskjutningen. Till slut kom stormningen och då blev det handgemäng, ungdom mot ungdom för det var för det mesta unga människor som krigade. Återigen var museet värt sitt inträde och återigen har historien levandegjorts på ett bra sätt. Tidsbristen blev akut och vi fick lämna möllan och de gamla skansarna, som numera är helt gräsbeväxta, åt ett annat besök, en annan gång.

Als

Dybböl är idag en stadsdel i Sönderborg och en annan stadsdel ligger på ön Als. Frestelsen att besöka denna ö som är så vanligt förekommande i våra svenska korsord blev för svår så vi rullade över bron. Staden Sönderborg sköts sönder av tyskarna i samband med belägringen av Dybböl och det var hit som de danska trupperna flydde efter att Dybböl mölla hade fallit i preussarnas händer. Senare tog tyskarna även Als med de danska soldaterna men kriget var i praktiken redan avgjort. Under färden över bron fick vi syn på strandpromenaden som badade i en härlig varm sommarsol och de välfyllda uteserveringarna lockade våra hungriga magar till en dansk frukost. Det var dejligt!

Gråstens slott

1559 stupade Gregers Ahlefeld i kriget mot Ditmarsken. Han var ägare till slottet Gråsten som ligger i på södra Jylland, nära Flensburgsfjorden, inte långt ifrån den nuvarande gränsen mellan Danmark och Tyskland. Det var sonsonen Gregers som bygger upp slottet igen efter branden 1603 men passade på att flytta byggnaderna till en lämpligare plats. Slottet försvinner ur familjens ägor under drygt 40 år på 1600-talet när det sedan köps tillbaka av storkanslern (kungens närmaste rådgivare) Fredrik Ahlefeld som påbörjade bygget av ett vackert barockslott. Hans son, Fredrik, färdigställer slottet vid sin faders död 1682. 1725 säljs slottet efter att senare släktingar av familjen inte klarat av att förvalta godset. Slottet köps av familjen Augustenborg. 1757 brinner slottets huvudbyggnad ner och återuppbyggs i sin nuvarande utformning något mindre än ursprunget. Efter den danska förlusten i kriget mot Tyskland 1864 säljs slottet när området blev tyskt. 1920 återgick området till Danmark och året efter tar danska staten över slottet för att använda det till administrationslokaler och domstol. Fjorton år senare ges brukanderätten som en bröllopsgåva till kronprins Fredrik och kronprinsessan Ingrid av Sverige. Slottet byggdes om för stora pengar och 1936 togs bröllopsgåvan i bruk och användes flitigt ända fram till 2000 när Ingrid avled. Drottning Margrethe tog över slottet och tillbringar tre veckors sommar semester där varje år.

Gråsten

Mätta och belåtna hoppade vi in i bilen och började köra mot Kruså. Efter någon mil hittade vi de skyltar som vi letade efter, Gråstens slott. Vi lyckade få en parkeringsplats inne på borggården och det var tur att inte kungafamiljen var hemma för då hade vi fått gå långa vägar innan vi kommit fram. Lördagen var bröllopsdag och vigslarna avlöste varandra i slottskyrkan och de första välgångsskålarna utbringades i slottsträdgården bland vänner och släktingar. Vi passade på att njuta av den vackra trädgården som, enligt uppgift, förfallit något sedan drottning Ingrid avled. Parken och trädgården var hennes skötebarn. Extra värt att notera var en ensam blodbok som står mitt på gräsmattan och fått växa fritt åt alla håll och den var otroligt vacker i sin röda skrud i den lummiga sommargrönskan. Tiden led och det var dags att förbereda födelsedagsfesten som skulle gå av stapeln på en restaurang som ligger på en bakgård i centrala Flensburg. Det var en mycket lyckad fest och mest uppskattad av barnen när de fick reda på att Legoland stod på söndagens agenda.

Legoland var en upplevelse i sig men rapporteringen från de historiska platserna runt Kruså är slut. Allt kom inte med men något gjorde det och ur en historikers perspektiv var det mycket lyckat. Tid saknades och det hade gått att lägga hela dagar på var och en av de historiska platser som vi besökte men så ser inte den moderna människans tillvaro ut. Kan bara konstatera att vi kan rekommendera en resa i dessa trakter och rekommenderar de resmål vi besökte och som vi redogjort för här.

Ha en trevlig tur i historiens fotspår.

Strövtåg i historiska gränstrakter – Dag 1 – Kruså

Strövtåg i historiska gränstrakter – Dag 2 – Hedeby – Gottorp – Danevrike – Schleswig Holstein – Flensburg

Strövtåg i historiska gränstrakter – Dag 3 – Dybböl – Als – Gråstens slott

Strövtåg i historiska gränstrakter – Dag 4 & 5 – Legoland