Upplevelser i Uppland – Dag 4

Uppsala domkyrka på sin upphöjda platå. Med saluhallen och Fyrisån i förgrunden.

Fyrisbadet

Det var en sen kväll och det blev en seg morgon. Det var dags för lite motion, simning på Fyrisbadet. Badet i Fyrisån har gamla anor. Redan på 1700-talet fanns det ett bad på platsen. 1857 fanns det en mer organiserad badplats och 1925 var den första utomhus simstadion på plats. Dagens bassäng grävdes ut för hand och var klar 1959. Det var då ett utomhusbad men har senare byggts in. Kanske märks det något. Visserligen finns det ett fint äventyrsbad men den gamla motionsbassängen skulle må mycket bra av en renovering. Vi simmade och samlade krafter. Sedan var det dags att åka tillbaka till härbärget och möta vår gäst.

Vaksalaskolan

Gästen anlände och vi delade på oss för dagen. Bl.a. var det dags att plocka Hitta-ut kontroller. Hitta ut är motionsorientering där kontrollerna plockas genom att registrera en kontrollbokstav på hemsidan. Hitta-ut finns på ett femtontal orter i Sverige och nu när vi är i Uppsala så passar vi på att ta några kontroller.

Promenaden startade vid Vaksalaskolan. Byggnaden är väldigt speciell med sin mycket gröna färg och det väckte nyfikenheten. Skolan är sedan många år ett byggnadsminne. Det är ett landets främsta exempel på tjugotalsklassicismen. Utbildningsdepartementet kom 1921 med riktlinjer för hur moderna skolor ska se ut och arkitekten Gunnar Leche tolkade det på sitt sätt och resultatet blev mycket bra. Skolan byggdes öster om järnvägen för att klara den ökande befolkningsmängden under 1920-talet. Det tog två år att bygga skolan som stod klar 1927. Byggmästare var en av Sveriges folkhemsbyggare, Anders Diös. Detta var hans första större byggprojekt. Det skulle komma fler. Promenaden fortsatte i lärdomsstaden.

Uppsala

Det moderna Uppsala, den ort som från början kallades Östra Aros har anor från 1100-talet. Det fanns en köpstad som låg vid Fyrisåns utlopp i Mälaren. Uppsala var det som vi idag kallar gamla Uppsala. Biskopssätet hade lagts mycket strategiskt på den gamla kultplatsen vid Uppsala högar men flyttades till Östra Aros så sent som 1273. Detta efter en brand i den gamla kyrkan. Namnet Uppsala följde med och Östra Aros blev Uppsala och Uppsala blev Gamla Uppsala. Uppsala har utvecklats och vuxit och är idag Sveriges fjärde största stad med sina drygt 200 000 invånare. Uppsala genomgick en stadssanering på 1960-1970-talen och det är en modern stad som det promenerades i. Riktningen var inställd på det som kom att bli en del av grunden för staden. Ärkebiskopssätet och Uppsala domkyrka, stolt liggande på en liten höjd med utblick över stad och omnejd.

Uppsala domkyrka

Domkyrkan började byggas ca 1272/1273 i gotisk stil. Franska byggare togs in men dessa åkte hem några år senare när pengarna tagit slut. Det är en tid av katedralbyggande i Europa och dessa tog tid, mycket tid, så även Uppsala, 1435 kunde kyrkan invigas efter en byggtid på 160 år. Det var många trappor upp till ingången från Fyrisån. Väl framme var det stopp i entrén. Det var ett bröllop eller ett dop i kyrkan och det blev vackert till att gå en sväng på stan och leta efter fler Hitta-ut kontroller. Några till samlades ihop innan det var läge att ta sig i kyrkan och få se på de historiska skatterna.

Väl tillbaka gick det att konstatera att det är en gravkyrka. Inte av samma dignitet som Roskilde, där alla danska kungar ligger begravda men viktigare än Strängnäs. Listan över historiskt intressanta personer kan göras lång. Det är flera kungar som har sin sista vila här; Erik den Helige, Gustav Vasa och tre av hans hustrur, Johan III och två av hans hustrur. Två barnbarn till Gustav Vasa ligger också här. Uppsala som lärdomens stad speglas av att det finns flera akademiker som har sina gravar här, Olof Rudbäck d.ä., Carl von Linne, både far och son och även Linnes d.ä. hustru. Emanuel Swedenborg fullbodar den akademiska gruppen och för oss in på Uppsala som ärkebiskopssäte. Här ligger Laurentius Petri d.ä. och Nathan Söderblom. Militärer är det endast en som har sin sista vila i Uppsala. Det är Magnus Stenbock.

Kyrkan är som de flesta kyrkor på den här nivån, mycket vacker och all historia som alla utsmyckningar är värda var sin egen historia. Dagsljuset som strömmade in i genom de höga fönstren skapade den katedrala känslan som det var tänkt. Det var inte dagsljus utan solljus. Solen hade skämts för allt som hon låtit regnet göra mot oss så med sommarens varma väna ljus förbarmade sig hon över oss. Nu var det lite synd att vara inne en så fin dag när det äntligen var uteväder att det blev till att ta sig ut på nya upplevelser i Uppland.

Universitetet

Det är några meter men inte långt. Från Domkyrkan till universitetet. På baksidan av Gustavianum låg en park med ett antal samlade runstenar. En fjäder till i den hatt som talar om hur många runstenar vi tittat på. Plus fem blev det. När man väl kommit förbi det stora trädet så gick det att titta på en byggnad som är ”känd från TV”. Uppsala universitetshus. Universitetet kom till Uppsala 1477. Då utfärdade påven Sixtus IV en bulla som gav Uppsala tillåtelse att starta utbildning för blivande präster. Det blev då världens nordligaste och Sveriges första universitet. De flesta  präster kom att utbildas vi olika domkyrkor runt om i Sverige och det var endast de högre ämbetena som utbildades i Uppsala. Reformationen gjorde i praktiken slut på den katolska läroplanen. Det var inte förrän i slutet på 1500-talet som undervisningen sakta kom igång igen, nu i linje med den nya protestantiska läran. Den svenska stormakten stod för dörren och med den ökade krav på utbildning för de tjänstemän som kom att administrera statens verksamhet. Uppsala universitet fick nya ämnen och institutioner att utbilda nya generationer i. Verksamheten utvecklades. Den naturvetenskapliga revolutionen slår även igen om i den lärda världen. Carl von Linne är kanske det största namnet från den här eran. Ett annat namn som verkat inom universitetet är Dag Hammarskjöld. Universitetet har idag ca 24 000 studenter och hamnar nästan regelbundet på topp 100 i världen när de bästa lärosätena rankas. Det blev fler Hitta-ut kontroller som valde nästa upplevelse i Uppsala.

Observatorieparken

Vid sidan av teologi och filosofi var astronomi ett av de äldsta ämnena på Uppsala universitet. Observatorieparken som nu blev föremål för en promenad är sedan 1800-talet. Huvudbyggnaden stod klar 1854 och var efterlängtad. Den hade planerats och finansiering sökts sedan början på århundradet. Det blev tillgången på fast berggrund som styrde mycket av hur utformningen kom att se ut. I praktiken blev det funktionen som styrde arkitekturen. De olika instrument som skulle in placerades ut och så byggdes ett hus kring detta. Huset är för övrigt ett byggnadsminne. Husen, för det tillkom flera byggnader fram till 1920-talets mitt utgör en utveckling av funktion och arkitektur. Tittade till de små instrumenthusen, där kontrollen var placerad, innan det var dags att dra sig in i skuggan för att skydda sig mot solens välvilja. Mest känt är kanske observatoriet för de rapporter om jordbävningar som seismografen där rapporterar om. Det blev lite mer promenad till nästa anhalt.

Botaniska trädgården

I en stad med överflöd, på en resa med begränsad tid måste intressanta platser och upplevelser väljas bort. Därför blev det inget stopp vid gamla kyrkogården eller vid Engelska parken, den som Uppsala sonen Ove Törnkvist sjunger om i ”Rumba i engelska parken”- Det blev i ställer botaniska trädgården som blev nästa stopp. Mycket till stopp blev det inte, snarare ett hoppande över banor och bouleklot. Det var SM i samma sport som pågick och sanning och säga så var det ett väl valt ställe. Det tyckte tidningarna också, om man ska tro på vad journalister skriver.

Själva parken började sin bana som slottsträdgård åt det gamla Vasalottet på toppen bergskammen. Det var Olof Rudbäck som anlade parken 1664. Gustaf III drog vägen till Stockholm igenom parken, nedanför slottet. I samband med detta så kom parken som en gåva till Uppsala universitet. Detta gjorde att den fria luften mellan slottet och parken skulle bevaras. Det är bara att vara glad för detta för det blir ett så fantastiskt fint rum, med en härlig inramning av slottet och Linneanum, det orangeri som byggdes runt sekelskiftet 1700-1800, efter en donation av Gustav III. Det fungera än idag som orangeri, men liknar mest ett grekiskt tempel från huvudingången. Det vackert att beskåda när en tung klättring uppför alla trapporna till slottet på börjades

Uppsala slott

Uppsala slott är en gammal Vasaborg och det syns tydligt i arkitekturen med de runda hörntornen. Den ligger också fantastisk på toppen av Kasaåsen och det är en tuff uppgift att ge sig på försvarare som sitter i den borgen. Utsikten från de delar som gick att se i solen var vackra och det gick att se långt bort i fjärran. Slottet började byggas runt 1550 och har sin plats i den svenska historien. Det var här som beslutet togs att Sverige skulle delta i det trettioåriga kriget. Det var här som Drottning Kristina abdikerade.

Slottet har byggts om några gånger inte minst för att det varit härjat av eld. Slottet är idag bostad åt landshövdingen, det är därför som Dag Hammarskjöld har bott på slottet när hans far var landshövding i Uppland. Slottet är också hem för tre museer, varav det en är fredsmuseet, säkert inspirerat av den tidigare hyresgästen och FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Ute på slottsbacken står Gunilla klockan som har en egen funktion i studenternas Uppsala.

Gunillaklockan göts 1588 och har fått namn efter drottning Gunilla, maka till Johan III. Hon ligger för övrigt begrav i domkyrkan som tydligt lyser upp förgrunden från bastion Stybiskop där klockan står idag. Det är här som en av höjdpunkterna i Valborgsfirandet sker med studenternas mösspåtagning. Det var för övrig mössa på idag med den sol som så slösade med sin energi. Det har varit en lång dag även om klocka inte vridit sig så många varv som det var lätt att tro. Nu hägrade en säng och vila. Det hade varit många intensiva dagar och det är trots allt semester. Nu går man inte i Uppsala utan att springa på både det ena och det andra som är historiskt intressant. Knappt hade nedstigningen från Kasaåsen gjorts förrän det stod en byggnad i jugendstil som har sin egen historia.

Uppsala universitets gymnastikhus och simhall

Redan tidig så ansåg de som bestämde att ungdomen som studerade i Uppsala skulle utbildas i ridderliga idrotter. Gustav Vasa upplät sin gamla gård som plats för denna utbildning. Per Henrik Ling bedrev kampanjer på 1800-talet om ungdomens fysiska fostran. 1874 bildades Uppsala Studenters Gymnastiska Förening av Frithiof Holmgren. Han var professor i fysiologi och drev på i frågan om idrottsplatser till ungdomen. Han dog innan sekelskiftet 1900 och fick aldrig se sin dröm gå i uppfyllelse. 1909 invigdes Studenternas IP, och året senare Uppsala universitets gymnastikhus och simhall, folkmun kallat ”Svettis”. Det blev Sverige första inomhushall för idrott. Där stod den, byggnadsminnet med sin egen historia värd att berätta. Byggnaden ligger vid Svandammen det är ungefär nu som regnet gör sin entré med lite skvättande, de hade inte glömt oss även om vi höll mer på solen efter de tidigare dagarna. Följde gatan ner mot Fyrisån.

Fyrisån

Precis vid bron som skulle passeras över Fyrisån ligger en gul byggnad på vänstersida. Den ser bekant ut och kanske gör byggnaden det! Det är götborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson som ritade Pumphuset som invigdes 1875. Det är Uppsala gamla vattenverk och idag är det museum för kommunal teknik, dvs. vatten och avlopp. Det var svårt att välja bort något så intressant. Dags att gå över ån som så har satt sin prägel på Uppsala. Knappt 30 broar förbinder de båda sidorna över vattnet. Ån är Upplands längsta, ca 80 km och har sitt upprinningsområde i trakten kring Dannemora. Ån mynnar ut i Ekoln, en vik i Mälaren. Fyrisån är en viktig historisk transportled, något som vi kommer att märka under de kommande dagarna.

Upplevelser i Uppland – Dag 1 – Hova – Karl XII likfärd – Hummelsta – Svinnegarns kyrka – Örsundsbro – Robert von Kraemer – Örsundsbros biograf

Upplevelser i Uppland – Dag 2 – Söderfors bruk – Lövsta bruk – Forsmark – Forsmarks kärnkraftverk – Öregrund – Östhammar – Dannemora

Upplevelser i Uppland – Dag 3 – Mora stenar – Broborg – Linnes Hammarby – Norrtälje – Wira bruk – Wiraspelen

Upplevelser i Uppland – Dag 4 – Fyrisbadet – Vaksalaskolan – Uppsala – Uppsala domkyrka – Universitetet – Observatorieparken – Botaniska trädgården – Uppsala slott – Uppsala universitets gymnastikhus och simhall – Fyrisån

Upplevelser i Uppland – Dag 5 – Gamla Uppsala – Tunåsen – F16 – Det kristna Gamla Uppsala – Gamla Uppsala museum

Upplevelser i Uppland – Dag 6 – Skokloster – Viksjöstenen – Lasse Åbergs Mus-eum – Rösaring – Barkarby outlet

Upplevelser i Uppland – Dag 7 – Valsgärde – Vendel – Örbyhus – Uppsala museum

Upplevelser i Uppland – Dag 8 – Hovgården – Kina slott